1.  Zasady wykorzystania projektu gotowego

Zakupiony projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dopiero wówczas, gdy projektant adaptujący posiadający odpowiednie uprawnienia dokona jego dostosowania do warunków lokalizacyjnych działki i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej.

Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus jako autor projektu gotowego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej zgody i wiedzy. Nabywca ma prawo do jednorazowego wykorzystania projektu bez prawa do odstępowania, zbywania, udostępniania treści projektu w całości lub części innym podmiotom.

Projekt nie może być reprodukowany – kopiowany w całości ani częściowo.

2.  Zakres zmian adaptacyjnych projektu gotowego

Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego może wprowadzić w nim następujący zakres zmian bez naruszenia praw autorskich Biura Architektonicznego PROJEKT Plus:
 • wymiarów fundamentów – wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych,
 • wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej,
 • rodzaju stropów,
 • warstw ścian zewnętrznych pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku,
 • kąta nachylenia dachu do 5o zwracając uwagę na nośność elementów więźby dachowej,
 • instalacji wod.-kan., gazowej, co i elektrycznej przy zachowaniu obowiązujących norm,
 • materiałów wykończeniowych,
 • rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku i usytuowania ścian działowych,
 • zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi,
 • lustrzanego odbicia,
 • wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku.
Zakupiona dokumentacja zawiera bezpłatną zgodę Biura Architektonicznego PROJEKT Plus na wykonanie w/w zmian mających na celu dostosowanie projektu do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy oraz warunków lokalizacyjnych działki i indywidualnych potrzeb inwestora.

Inne zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora projektu.

Zgoda na zmiany w projekcie wydawana jest bezpłatnie po uprzedniej konsultacji z naszym biurem na nazwisko inwestora, przy zakupie projektu lub w dowolnym czasie po jego zakupie.

3.  Obowiązki architekta adaptującego

Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego jest zobowiązany:
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,
 • sprawdzić i przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej,
 • sprawdzić instalacje pod kątem dostępności sieci przesyłowych oraz zaprojektować rozwiązania alternatywne w przypadku ich braku.
Zmiany w projekcie powinny być naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i potwierdzone datą oraz podpisem projektanta posiadającego wymagane prawem uprawnienia projektowe. W szczególnych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne.

4.  Oferta usług dodatkowych oferowanych przez Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus:
 • dostosowanie projektu z naszej oferty do indywidualnych potrzeb klienta – dodatkowo już na etapie zakupu projektu możecie Państwo zlecić wykonanie zmian w dokumentacji projektowej w celu dostosowania do swoich indywidualnych potrzeb,
 • wykonanie adaptacji projektu z naszej oferty – na dodatkowe zlecenie wykonamy dla Państwa adaptacje projektu w celu dostosowania do warunków lokalizacyjnych działki oraz uzupełnimy projekt o wykonanie projektu zagospodarowania działki.
 • opracowanie projektu indywidualnego od podstaw według zaleceń klienta – dla wymagających klientów oraz tych z Państwa, którzy nie znaleźli w naszej ofercie wymarzonego domu, oferujemy wykonanie nowego indywidualnego projektu spełniającego wszelkie wymagania Inwestora
Więcej informacji o w/w ofercie możecie Państwo uzyskać w zakładkach górnego menu: „Adaptacje projektów” oraz „Projekty indywidualne”

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem:

tel: 510 235 958 lub e-mail: biuro@projektdomy.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone ProjektDomy.pl 1994 - 2020  |  Mapa strony
Projekt graf.: arch. Sławomir Kozik
Wykonanie: Agencja Interaktywna RM-Bi
Sklep internetowy KADMOshop